Activiteiten

Er zijn een aantal activiteiten die vanuit de vier verenigingen worden georganiseerd of die we gezamenlijk een warm hart toedragen. In het collegejaar 2018-2019 zijn dat de volgende activiteiten. 

Dine with the Dutch
Internationale studenten zijn van harte uitgenodigd om eens mee te eten met christelijke studenten in Enschede. Internationale studenten die het leuk vinden om op die manier de Nederlandse cultuur en gastvrijheid te proeven, kunnen zich binnenkort opgeven via http://choose-enschede.nl/dine/

Veritas Forum
Het Veritas Forum is een jaarlijks terugkomend evenement, waarbij twee (vaak een christelijke en een niet christelijke) sprekers vanuit twee visies een thema gaan uitdiepen. Dit jaar staat dit Veritas forum in het teken van de prestatiedruk, en wordt in samenwerking met het Studium Generale gehouden op 16 oktober 2018.

Broederweek
Ook dit jaar zal er weer een broederweek worden georganiseerd, waarin het broederschap tussen de vier verenigingen gevierd zal worden. Dit jaar zal de broederweek plaatsvinden, in de week van 10 tot 16 februari 2019.

Passion Week
Vanuit de samenwerking van vier christelijke studentenverenigingen, kan actieve evangelisatie niet ontbreken. Om die reden wordt dit collegejaar de eerste Passion Week Twente georganiseerd, waarbij middels laagdrempelige activiteiten de christelijke studentenverenigingen de niet-christelijke studenten iets van het evangelie zal gaan meegeven. De Passion Week zal medio mei 2019 plaatsvinden.

Christelijke Studentenvereniging Alpha

Navigators studentenvereniging Enschede

Reformatorische StudentenKring

Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente